Rekrutacja

Procedura rekrutacyjna

Z dniem 25.05.2018 czyli wejściem w życie rozporządzenia RODO dokumenty rekrutacyjne prosimy przesyłać na adres : e-mail rekrutacja@elektromet-jaroslaw.pl
Podania o pracę, CV, załączniki wysyłane na inne adresy email będą natychmiast usuwane. Zgodnie z naszą Procedurą Rekrutacyjną czas przechowywania poczty elektronicznej od kandydatów do pracy przechowywane będą przez okres 12 miesięcy.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „ELEKTROMET” Zakłady Metalowe Spółdzielnia Pracy w Jarosławiu, ul. Morawska 3, 37-500 Jarosław
 2. kontakt: info@elektromet-jaroslaw.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji / przyszłych rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 12 miesięcy
 5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody
 6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


 

RODO niezbędne informacje:

Administratorem Twoich danych osobowych jest 


„ELEKTROMET” Zakłady Metalowe

Spółdzielnia Pracy w Jarosławiu

37-500 Jarosław, ul. Morawska 3 


 

Spółdzielnia wyznaczyła osobę kontaktową w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, z którą można się skontaktować poprzez e-mail iod.system@onet.pl

Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej. Firma „ELEKTROMET” Zakłady Metalowe Spółdzielnia Pracy w Jarosławiu przetwarza dane osobowe zgodnie z zasadami RODO tj.:

 • zasadą zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości,
 • minimalizacji i adekwatności danych,
 • zasadą prawidłowości danych,
 • ograniczenia celu oraz przechowywania danych,
 • zasada integralności,
 • poufności danych,
 • rozliczalności,

Nie zbieramy i nie przetwarzamy więcej danych niż to niezbędne do realizacji do umów z Pracownikami i Kontrahentami, wykonywania obowiązków regulowanych prawem oraz realizacji celów Spółdzielni Pracy. Dokładamy najwyższej staranności, aby dane te, były zgodne z prawdą, aktualne i dokładne. Informujemy, że mają Państwo prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Jeśli obowiązek prawny, np. prawo podatkowe nakazuje przechowywanie tych danych przez oznaczony w przepisach okres lub gdy niezbędne do dochodzenia roszczeń przez Administratora lub osoby trzecie, albo dane stanowią dowód w postępowaniu przed sądem lub organem administracji państwowej. Informujemy również, że przysługuje Państwu wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej szczegółów tutaj. (klikamy w słowo Tutaj i otwiera nam się strona z ustawą i Rozporządzeniem Zał. Nr 1 I Nr 2 )

Tutaj znajdziesz treść Ustawy o ochronie danych osobowych

Tutaj znajdziesz treść Rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych

 

 

Współpracujemy

Sekretariat
16 621 58 21 w. 31
info@elektromet-jaroslaw.pl